Upptäck våra tjänster

På Invivum arbetar vi med tjänster och produkter med dina och din verksamhets finansiella mål i fokus. Genom tydliga och transparenta modeller ger våra kunder ger oss varje dag förtroendet att bidra med rådgivning och stöd när det gäller:

Fondförvaltning

Sparande i fonder kan öka värdet i ditt långsiktiga sparande. Du vet väl vilka fonder du ska välja av det ca 1000 tal som finns på marknaden? Den risk man vill ta som sparare har givetvis stor betydelse på de val man gör. Vi är din livboj i fondhavet!

Strukturerade produkter

Ett samlingsnamn för placeringsprodukter som kan innehålla kapitalskydd, olika barriärer, hävstång, kuponger mm. Rätt använda kan du sänka risken men ändå öka avkastningen i ditt sparande. Vi är din stigfinnare i struktskogen!

Försäkringar & Sparande

Vad är skillnaden på sjuk/olycksfallsförsäkring och plansjuk? Vad är sjukvårdsförsäkring? Hur gäller min olycksfallsförsäkring? Gäller mina 3 olika livförsäkringar? Vad innebär R-karens? Lugn, vi hjälper dig. Vi är din kompass i försäkringsöknen!

Privat sjukvårdsförsäkring

Extra snabb tillgång till vård ger kortare sjukfrånvaro och därmed lägre kostnader för företaget. Sjukfrånvaro är påfrestande för den som drabbas av den – och mycket dyr för företaget som ska betala sjuklön och dessutom drabbas av kostnader för produktionsbortfall, övertid, vikarier etc. Med en privatsjukvårdsförsäkring kan du minska företagets sjukfrånvaro genom att ge dina anställda omedelbar tillgång till högkvalitativ privat vård. Vården planeras efter de försäkrades behov och de tider som passar dem – allt för att konsekvenserna ska bli så små som möjligt för de anställda och företaget.

Företagssparande

Vi kan ge råd kring både likviditetsplacering samt företagets sparande på längre sikt. Kanske vill ni ha hjälp med att behålla nyckelpersoner.
Vi visar dig alternativen.

Tjänstepension

Som företagare har du behov av en pensionslösning med försäkringsskydd för dig själv och dina medarbetare. För dina medarbetare är det en trygghet som ofta är lika betydelsefull som att ha en bra lön. Bra försäkringar har också stor betydelse för att kunna attrahera och  behålla kompetenta medarbetare.

Löne-/Bonusväxling.

Vi visar dig alternativen när det gäller lön eller pension.

Försäkringar för nyckelpersoner

Ett intressant alternativ för att knyta de viktigaste medarbetarna till verksamheten.

Kapitalförsäkring

Att spara i en Kapitalförsäkring är som att spara i fonder, betalar du ingen reavinstskatt. Och du behöver inte deklarera för vinsterna. Du väljer själv hur mycket pengar du vill sätta in och under hur lång tid. Att kunna välja vem som ska ha pengarna om du dör – med en kapitalförsäkring kan du välja helt fritt vem eller vilka du vill ha som förmånstagare. Du kanske inte behöver försäkringsmomentet, då är investeringssparkonto ett alternativ.

Pensionsförsäkring

Företagare aktiebolag
En företagare har möjlighet att avsätta 35% av sin lön i tjänstepension. Det finns också möjlighet att utnyttja kompletteringsregeln för att köpa ikapp pension. Vi hjälper dig att göra beräkningar.

Företagare enskild firma/ handelsbolag
Här finns möjlighet att avsätta 35% av inkomsten.

Privatperson
Avdrag för privat pensionssparande är sedan länge avskaffat.

Depå

En depå är ungefär som ett konto, där man sätter in olika värdepapper. Du kan ha aktier, obligationer, fonder, strukturerade produkter, optioner mm. Vi samarbetar med flera depåinstitut och kan hjälpa dig att öppna depå. En depå kan kombineras med tjänstepension, kapitalförsäkring eller ISK. Vi lotsar dig rätt bland skatteklipporna och avgiftsskären!

Pensioner

Hur mycket bör jag som egen företagare sätta av till min pension? Vilket bolag är bäst? Vilken förvaltningsform ska jag välja? Hur mycket ihopsamlat kapital bör jag ha i min ”pensionspåse”? Hur är smartast att ta ut pensionen? Kan man sätta in stora engångsbelopp som är avdragsgilla i mitt bolag? Många frågor finns kring pensioner. Vi är din vägvisare i pensionsdjungeln!