En trygg försäkringsförmedlare

Invivum AB grundades 2005 med säte i Uddevalla. Vi är medlemmar i Tydliga som är en serviceorganisation för försäkringsförmedlare med lokal närvaro. Vi kombinerar den stora organisationens tyngd med den lilla aktörens snabbhet och lyhördhet.

Vi har lång erfarenhet inom försäkring & sparande och med en bakgrund från försäkring och bank. Vi har en målsättning att tillsammans med dig som kund, hitta en försäkringslösning som passar dig eller ditt företag.

Invivum har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva sin verksamhet.

Samarbetspartners

Invivum AB samarbetar med de ledande aktörerna på marknaden.


Invivum i media

Klagomål

Invivum Försäkring & Placering har en strävan att alltid arbeta med förbättringar av produkter och tjänster. En viktig del av arbetet är att ta missnöjda kunders klagomål på största allvar. Invivum Försäkring & Placering har en policy som behandlar detta och som särskilt påpekar vikten av att aktivt lyssna på en missnöjd kund och snabbt och sakligt utreda vad som hänt. Om Invivum Försäkring & Placering inte anser sig kunna tillmötesgå ett klagomål har kunden rätt att få ett skriftligt svar med vår motivering till detta.

Vart vänder du dig?

Enklast och snabbast att få rättelse om du anser att ett fel blivit begånget är att vända dig till ditt kontor eller det kontor som du anser har gjort fel. Ibland behövs olika utredningar med framtagande av material och/eller vad som sagts i samtal med vår personal. Kontoret har de bästa förutsättningarna att snabbt ta fram sådan utredning och lämna ett svar. Kontakta därför gärna din kontaktperson eller kollega på Invivum Försäkring & Placering om du är missnöjd.

Om du inte är nöjd med det svar du får, kan ärendet prövas på nytt. Du skall då skriva till Pelle Claesson klagomålsansvarige med adress:

Invivum
Försäkring & Placering
Klagomålsansvarig
Silentzvägen 4
451 50 Uddevalla

Beskriv vad du tycker blivit fel och med vem du haft kontakt med.

Missnöjd med Invivum Försäkring & Placerings beslut

Om du efter överprövning fortfarande inte anser dig kunna acceptera Invivum´s beslut kan du vända dig till:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 STOCKHOLM

Som opartisk och utan kostnad prövar privatpersoners tvister mot näringsidkare. Läs mer på allmänna reklamationsnämndens webbplats.

Du kan även låta en allmän domstol pröva ditt ärende.

Information

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm

Eller telefon 08-24 30 85
Läs mer på konsumenternas Bank- och finansbyråns webbplats.

Konsumentvägledare i Din kommun lämnar också råd i Hushållsekonomiska och Juridiska frågor.